Tuesday, December 30, 2008

我还想她

淚水 將我淹沒 到底誰該難過
究竟 是誰放掉 這段感情
我才終於明白 辦不到的承諾 就成了枷鎖
現實中幸福永遠缺貨
請告訴她 我不愛她
笑著難過 自我懲罰
想終止這一切掙紮 橫了心 說真心謊話
別告訴她 我還想她
恨總比愛容易放下
當淚水堵住了胸口 就讓沉默 代替所有回答
我才終於明白 辦不到的承諾 就成了枷鎖
現實中幸福永遠缺貨
請告訴她 我不愛她
笑著難過 自我懲罰
想終止這一切掙紮 橫了心 說真心謊話
別告訴她 我還想她
恨總比愛容易放下
當淚水堵住了胸口 就讓沉默 代替所有回答
我不愛 我不痛 我不懂
我的心 早已掏空
真心話 言不由衷
請告訴她 我不愛她
笑著難過 自我懲罰
想終止這一切掙紮 橫了心 說真心謊話
別告訴她 我還想她
恨總比愛容易放下
當淚水堵住了胸口 就讓沉默 代替所有回答
別告訴她 我還想她
就讓沉默 代替所有回答

No comments:

世界