Thursday, April 29, 2010

只是生活日记...(第一百篇生活日记)

今天是4月29日,后天就是5月1日,新的月份,新的开始。这几天比较忙,也很累,很多东西要做,也真的很烦,还去森美兰的皇宫走了一圈,不错,皇室的东西就是比较烦心,有很多细节要注意的。唉,希望这一两个星期可以解决,那我就不需要每天去皇宫了。

今天去了Putrajaya的Carrefour去看家具,碍于最近手头比较紧,所以最后才买到一个枕头。嗯,希望下个月就可以买到那些家具吧。从Putrajaya回来的时候已经是五点多了,最近头发长了,感觉真的很不好受,所以马上就找朋友理发。哈哈,剪了一个兵头,希望这一次可以Tahan两三个星期吧,因为18号就要进camp了,然后30号就要去理大准备毕业的事情,接着就是6月12日的Istiadat Pentauliahan Diraja从Agong手上拿我的Watikah Pentauliahan,6月18日就从DYMM YANG Dipertuan Besar Negeri Sembilan拿我的Watikah Kesatria Jaya。哈哈,妈的,操了三年,以后就不用烦了。

今天也是Iron Man 2 上映,待会约了朋友们去看半夜场,希望这场电影可以与票价值得。我可是下午的时候排了长龙的哦。回来才写这套电影值不值得看。

明天是星期五了,哇老,特别多东西要处理咧。早上要上兵营一会儿,然后去学校的行政部门转一转;下午就要去Hotel Royal Chulan,接着去KLCC,最后还要和朋友去LowYat一趟。

Monday, April 26, 2010

本月的第二次,再次炮轰土著权威组织主席依布拉欣阿里(Ibrahim Ali)!!!

以下这则新闻转载自当今大马,红色的是我的见解。
右翼大马土著权威组织主席依布拉欣阿里炮轰说,尽管国阵已经满足华社的要求,但是他们却不懂得感恩。

“国阵的胜利证明人民要求政治稳定,同时也证明人民接受纳吉作为首相,并否决种族政治。”“只有华裔选民看来不感谢国阵政府……华社的各种诉求都获得政府回应,但是回报看来并不怎样。”
在每一年的财政预算案,我们华小都得不到应有比例的拨款,甚至目前还有出现半津贴的华小,都是靠我们华社的捐献才能够维持下去。华小的增建数量并不理想,还面对着微型华小关闭的问题。然而,我对首相感到非常非常的失望,什么是叫做赢了补选就给叻思华小300万令吉?这是在变相地威胁和贪污,这样的行为实在让人非常不敢苟同。我甚至认为我们身为纳税人,却不能保证我们的下一代得到应有的待遇,反而在补选时政府如此大言不惭,这无疑显得政府平时已经亏待我们了,所以才在补选许以承诺!!!就比如说平常你都不让我吃饭还拳脚相向,突然间塞了一个鲍鱼,要我为你办事,而我绝不会为了五斗米而折腰。你就说我吃了鲍鱼,不会感恩,这是哪门子的道理!!!简直就是为国阵倒米,不得怀疑他到底是不是民联的细作。但是我在替当地的垦殖区居民感到又伤心又开心,伤心的是等赔偿等了十五年,开心的是终于得到合适的赔偿了。

为华社开罪马来人不值得
依布拉欣要求政府暂缓在补选期间对华社的各种拨款和承诺,尤其那些通过马华和民政所作出的要求。
“因为明显乌雪华人和印裔社会不支持国阵。他们完全不珍惜国阵政府所给予的东西,即使国阵政府因此被迫开罪马来人和土著。他们尽会要求政府提供各种东西,却不知感谢。”
依布拉欣因此认为,国阵政府应该照顾那些持续效忠于它的马来人,因此政府应该坚持和继续提供马来人的扶弱政策。
这一次的补选虽然在银弹攻击下胜利,但是却冲昏了这些领袖的头,以为胜利是必然的,他们可忘了308的大海啸吗?如果说是要暂缓,那就太好了,你就等着下一轮的海啸吧!我也觉得很奇怪,国阵到底在那一点得罪了马来人和土著?你说我黑心都好,我还真的期待全国同一时间补选,看你扑哪里的火?

民联抹黑土著权威没效果
依布拉欣是通过短讯的方式,第一时间评论乌雪补选的成绩。他也借国阵流失华裔选票一事,向马华和民政党落井下石,声称他们明显已经受到华社的拒绝。
针对民联在竞选期间一直炒作土著权威组织的课题,他则不点名回应说,某方面破坏该组织名誉的努力,看来没有什么效果。
“人民开始明白安华和其随从所制造的所有混淆和宣传,我想信人民将重新重视国家安全。”
人只要问心无愧,就不必怕人抹黑,但事实上他这一次所发表的意见足以见得这个组织到底是跑些什么的路线!!!不过有一点,他说的没有错的是马华和民政的确是已经遭到华社的拒绝,这一点我想马华和民政需要马上成立一个委员会来研究如何重新赢得华社的心。在此,我强烈要求马华现任总会长炮轰土著权威组织主席依布拉欣阿里(Ibrahim Ali)并马上要求首相动用内安法令逮捕这个人,因为他最后一句话是在威胁着大马人民(我想信人民将重新重视国家安全)!!!

国阵为何失去华人票?

乌雪一役以国阵微胜而告一段落,接下来大家的焦点将会转去东马的诗巫。然而在这一次的乌雪,国阵仍然失去了近6成的华裔选票,情况与之前的补选不相上下。这到底是什么原因导致国阵还未赢取华社的心呢?

领袖极端的言论和举动
不需要追溯到N年前,只是单单今年而已,我国的领袖就发表了许多极端的言论比如说首相前特别事务官说华人是妓女,印裔是乞丐、诺奥玛的“公民权论”、PERKASA的剥夺非土著权益、慕尤丁的马来人优先等。这些极端的举动仿佛都刮了首相一巴掌,而首相还替他们护航,就像是我打了你一巴掌,你向我说谢谢并对外澄清说你跌倒而已。这些种种的一切实在让然质疑首相是否真的有诚意去执行一个大马的计划,他的下属和公务员是否会是言行不一呢?说真的,我还真的看不到这些口号推出后,我国各族有任何改善。

友族的极端行为
不需要太多,只是列出两次土著的极端的行为就够了,那就是去年所发生的牛头示威和焚烧教堂。国阵政府兵没有采取很严厉的行为,就连内政部长也为他们护航,你说华社能不会心寒吗?

政府一系列的舞弊
政府舞弊事件可以说得上层出不穷,全都印证了马来西亚能的口号。简单的列出几项舞弊的事件,如国会大厦的装修、甲洞MRR2、潜水艇不能潜水、军舰无故失火、体育馆倒塌、飞机引擎偷窃案等一系列的舞弊,让我国成为国际的笑话。大家都是纳税人,但是政府没有善用资源,反而有人在内贪污,导致豆腐渣工程的发生。若有若无的反贪污委员会没有发挥应有的角色,反而增添了一件千古疑案,赵明福堕楼事件。

制度上的不公
首相自上任后至今也有一年了,最令人议论的是他所推出的一个马来西亚的政策。但是这个政策推出之后,马来西亚仍然是马来西亚,没有什么大的变化。制度上除了稍微对新经济模式稍微修饰以外,其他的几乎一成不变。就拿最近才宣布的大学预科班的录取名单,政府依然一如往常的把许多成绩优秀的学生赶出门外,就连我弟弟虽然是全A优秀生,课外活动分数也达到7.5,父母是低收入群体,家住在郊外,都依然拿不到预科班。但是这种情况也不止发生在我弟弟身上,全马各地同时也在上演这种情况。虽说马华为了华裔子弟争取了10%的固打,但这仍然改善不了华裔进大学的人数。

之前,预科班是一个一年的课程,但从2006年起,百分之三十的大学预科班学生被提供两年的课程。不是所有的大学预科班申请者被允许就读大学预科班。遴选条件并没有被公开声明。百分之九十的大学预科班学额保留给土著,剩余的百分之十保留给非土著。大学预科班的课程并不像中学六年级的课程那样严格。大学预科班的课程比中学六年级的课程容易许多,比喻为用来帮助土著学生轻易地进入本地公共大学,另外每人每年还有RM2500的津贴
。在公共大学所提供的较受欢迎的课程如医学、药剂学和法律学,有百分之七十的学生来自大学预科班。相反地,比较不受欢迎的课程如理学士大部分的学生是STPM学生。预科班的位置有大约25000个,如果以以上的推断,那么华裔子弟大约只分到1800个人而已因为Program 2 tahun是没有非土著的。试想一下我们身为纳税人,给了钱却得不到应有的待遇。公平吗?

马华的党争
马华的党争自翁诗杰对蔡细历开刀后就爆发了令人厌恶为期9个月的党争,当中的剧情峰回路转,几乎每天都占据各大报纸的版面,最后以蔡细历赢得总会长而宣告下一段落。但是华社在这一次的党争看到了领袖黑暗的一面,体会到了政治没有永远的敌人。为了利益,枪头随时可以掉转的,你说华社的心态是否如履薄冰呢?因为只要想像一下巫统若许下一定的利益,我们的领袖或许就这样睁一只眼闭一只眼了。华社已经对这个一甲子的政党感觉到麻木和失望了,不愿再寄予厚望了。既然如此,虽然不知道民联执政是否好过国阵,但最起码,华社有勇气去争取改变。

Wednesday, April 21, 2010

转载+公告:515中马网聚

日期:2010年5月15日

时间:6PM
地点:吉隆坡Jalan Sultan Ismail, Life Centre, Overtime Pub。
收费:每人RM50

敬请有兴趣与中文博友喝两杯的,在此留言,并将酒水费用预付至以下户口:
CIMB 1264 0001 608051 TEI TIANG BOO
不见不散!

*根据糊涂侠客的规矩,不分党派, 来者不拒,但请穿着整齐,不要穿拖鞋,因为这间餐厅不允准穿拖鞋入内。

Tuesday, April 20, 2010

介绍:美人心计

【美人心计】由金牌编剧于正执笔创作,描写了风姿妖娆的汉室后宫中,尔虞我诈的虎口,人命如蚁的领地和那些幔帐幕帘之后的美人斗智。本剧延续了于正作品以往细腻的风格,还将展露大气磅礴的一面。但【美人心计】不走【金枝欲孽】的老套路,准备打造成古装版的【潜伏】。

剧情简介
【美人心计】改编自瞬间倾城的小说【沉浮】,后出版更名为【未央·沉浮】。

 西汉初年,幼年时期的窦漪房(原名云汐)因母亲卷入后宫斗争被追杀,导致满门抄斩,长大后误打误撞被选入宫为奴成为家人子。

 她设计将周采女生的儿子换给吕后的外孙女—皇后张嫣(嫣儿),吕后欣赏她的聪明能干,以赐婚为名派往代国监视刘恒母子。为天下苍生不再受苦,也为吕后能更信任她,漪房提议刘恒以修陵寝为名秘密练兵,令所有人都觉得她是祸水。只有刘恒始终相信她并封后,夫妻俩走过一个又一个难关,终于成就千秋大业。

 母仪天下的她发现,拥有权力的同时感情却在渐渐流逝,她努力挽回丈夫的心,阻止儿子们互相残杀,运用女性独特的手法化解了一次又一次的危机,并且为西汉创立了历史上有名的文景之治。她的名字也载入史册,为后人所称颂。
 
         ●潜伏代国


 西汉初年,幼时的云汐和慎儿因为一场变故成了孤儿,两个人成为最好的朋友,然而却不得不天各一方。长大之后,云汐误打误撞被选入宫为奴成为家人子,而慎儿也因缘际会地与云汐相遇,冒名顶替来到汉宫。云汐深知一入宫门深似海的道理,处处小心谨慎,运用智慧化解了一个又一个的危机,博得了皇后张嫣的信任和皇帝刘盈的喜爱。慎儿机关算尽,却总是不能达到目的,渐渐对云汐产生了误会。太后吕雉很欣赏云汐的冷静聪慧,拿慎儿的性命做要挟,假意赐死云汐,要她改名窦漪房到代国做细作,监视代王刘恒和薄姬母子俩的一举一动。

 护送漪房去代国的是代国的将军周亚夫和宫人雪鸢,在周亚夫心中,漪房不可信,而在漪房心中,雪鸢也是来监视她的,三人之间充满了防备之心。漪房来到代国,她发现代王刘恒表面虽然轻浮浪荡,实际上却是一个至情至性、心怀天下安危的人,便改变了初衷,用假消息蒙骗吕雉,暗中帮助刘恒。刘恒亦被漪房深深吸引,向她许下了不相问的誓言。

 ●正房托孤

 刘恒的母亲薄姬曾经为了向吕后表明心迹而故意毁容以示决心,多年来一直隐忍地活着,深居简出,韬光养晦,在她心里只有刘恒的正妻子冉才是她的儿媳妇。子冉是周亚夫的妹妹,一个深明大义的女人。婆婆的厌恶,后宫的斗争,一次次地压得漪房喘不过气来,幸好刘恒一直信她、体贴她,才让她迈过了一关又一关,她一边应付着吕后,企图保住慎儿,一边协助丈夫借修皇陵为名,秘密练兵,所有的大臣都说她是祸水,只有刘恒明白,她把所有的责任都担下来,只为了他们能有美好的未来。

 不久子冉生下儿子难产而死,临死前把儿子托付给漪房。而漪房也生下了女儿馆陶和儿子刘启,她待三个孩子一视同仁,不想子冉的孩子被宫人紫苏陷害致死。一时间所有的脏水都泼向漪房,薄姬更是欲杀她而后快,而漪房正是利用这层关系,很好地平衡了吕后和代国之间的矛盾,为刘恒争取了时间。

 ●后宫暗战

 皇帝刘盈一心向往着宫外自由自在的生活,慎儿帮助他逃到了宫外,吕雉派人追赶。刘盈向吕雉说出了自己的心愿,吕雉最终将自由还给了他,对外宣称刘盈驾崩,立刘恭为帝,并下令所有的嫔妃都要殉葬。慎儿想办法接近吕雉的侄子吕禄逃过了劫难,一心想做人上人的她一刻也没有停止自己的野心,她让吕禄派兵软禁了吕雉和刘恭,准备另立新帝。刘恒和刘章联手出兵,吕雉带着遗憾死去,吕禄和慎儿趁乱逃了出去,慎儿的女儿王娡被宫人莫离抱走,流落民间。战争结束,刘章和刘恒争抢皇位,漪房巧妙地帮助刘恒赢得了人心,并用刘章的妻子吕鱼做人质,帮助刘恒顺利登上了皇位。

 成为皇后的漪房寻访到了慎儿的下落,将她接到了身边,慎儿表面忏悔苦恼,其实步步为营,想要侵占漪房的皇后宝座,她故意设计让漪房和刘恒产生隔阂,自己则趁虚而入得到了刘恒的宠幸,生下儿子刘武。为了儿子的将来,慎儿将漪房的儿子刘启视为眼中钉,处处设计陷害。漪房得知一切,故意在食物里下毒,诬陷慎儿,慎儿这才知道漪房不是不敢跟她斗,而是不屑跟她斗。为了儿子能活,她跟漪房做了个交易,她认下一切罪名,漪房保她儿子一命,漪房答应了。这一次,漪房没有流眼泪,因为这件事其实没有赢家。

 ●母子反目

 刘启在一次意外中打死了吴王刘濞的小儿子刘贤,漪房为顾全大局,将刘启交给了刘濞,刘启虽然保住了性命,却对漪房心灰意冷,渐渐疏远,他私自出宫认识了王娡,并被深深吸引。刘恒久病难治,常常夜不能寐,漪房因为操劳,双目失明,刘恒为了隐瞒自己的病情,将吐血的手帕偷偷藏起,而漪房也不揭穿,每每为他换新手帕。终于,到了离别的时刻,刘恒告诉漪房,这一生没有遗憾。

 刘恒驾崩,刘启即位,成为汉景帝,立美人王娡为后,产下一子取名刘彻。刘彻自幼聪慧,深得刘启的喜爱。漪房对慎儿唯一的儿子刘武十分疼爱,由于怕刘武遭害,漪房强迫刘启立刘武为皇太弟,答应百年之后让弟弟即位。馆陶公主与王娡结下联盟,答应帮助刘彻取得帝位,但事成之后必须娶自己的女儿阿娇为妻,便有了金屋藏娇之约。

 不久刘武被杀,漪房怀疑是刘启动的手,从此闭门不见。刘启从小体弱,再加上日夜操劳国事,很快就病入膏肓,临死前,他想见母亲一面,漪房却始终怀着恨不肯相见,刘启将龙床抬到门口,漪房还是不肯见,刘启口中唤着母后,气息慢慢地弱了下来,漪房的眼中这才落下了泪。

 刘彻即位成为汉武帝,漪房变成了太皇太后。

 上元节那天,漪房帮刘彻和皇后阿娇调解矛盾,无意中听到刘武是被馆陶派人秘密杀害的,为的只是想让刘彻平安即位而已,漪房难过地哭了起来,都是她的亲人,却都在互相残杀。

 王娡请漪房一起去看新进宫的家人子。漪房看到了卫子夫,像极了自己年轻时的模样,往事一幕幕地浮现在她的眼前。卫子夫的出现是后宫的另一个传奇,新的“美人心计”将再一次上演……

Dream Car : Nissan GT-R


日产(Nissan) GT-R 是日本日产汽车推出的其品牌下顶级跑车 , 于12月6日 2007年在日本推出上市,并于2008年下半年在全球上市.

性能測試
官方最高时速192mph(309km/h), 加速时间0-60mph(100km/h) 低于3.2 秒(使用“Launch Control”)。用汽车原装起步系统,靜止至100km/h需時4.5秒[26],从静止到1/4英里用时11.6秒,速度达到118mph(190km/h)。

技術細節
馬力
引擎形式 V6 雙渦輪
排氣量(c.c.) 3,799
壓縮比 9.0
最大馬力(hp/rpm) 480/6400
最大扭力(kgm/rpm) 60.0/3200~5200
馬力重量比(kg/hp) 3.625

底盤
方向機結構 Speed-senstive齒棒小齒輪
迴轉半徑(m) 5.7
輪圈尺寸(in) 20*9.5J 20*10.5J
輪胎規格(前/後) 255/40R20 285/35R20
懸吊結構(前) 雙A臂+電子懸吊
懸吊結構(後) 多連桿+電子懸吊

變速箱
驅動方式 AWD
排檔型式 序列式六速自手排
一檔齒比 4.056
二檔齒比 2.301
三檔齒比 1.595
四檔齒比 1.248
五檔齒比 1.001
六檔齒比 0.796
終傳比 3.700

Monday, April 19, 2010

星期天+【初恋红豆冰】

又下雨了,我还蛮喜欢那一种下雨的滴滴答答的声音,感觉很舒服,有时候自己也在想,哈哈,从房间走出去外面感受下雨的感觉,嗯,应该还蛮不错的吧。只是,就只是不知道自己有没有这样的勇气而已。不是为了什么,而是万一在雨中感冒了,辛苦地也还是自己而已。而且我又不爱吃药,所以这个想法还是算了吧。不过,嘻嘻,如果今天有下雨,老子一定出去淋个痛快。

刚才鼓起了勇气一个人去看【初恋红豆冰】,因为大学最近都在考试,我想别人应该都没有这么多闲情吧?哈哈,然后就想起嘉倩了,忘了我还没有把她的生日礼物给她,嗯,都过去了快三个月了。她和惠琪的礼物都还在我手里,真汗颜。但是如果要约嘉倩,我得要预约啊。所以我就想起了雪梅,哈哈,我的学姐,她家是最靠近Balakong了,而且找她是绝对安全,没有任何烦恼,但是这一两天她都很忙,所以我就算了啦,自己一个人去看咯,也不是没有尝试过。

但几乎可以说是完全出乎预料啊因为戏院几乎爆满咧。大部份都是一伙人啊但是多数都是情侣咯,哈哈,就只有我一个胸口挂着勇字。其实在看这套电影之前,看到有些人在面子书上说有点闷@真的很闷,还真的有点害怕。但是当我看了之后,我就像说这一套电影其实是需要你慢慢去品尝或是欣赏的。

大马的特别造就了几乎每一个人都是能说三语的,而这一种感觉是在其他国家的电影看不到的。除此之外,曹格、李心洁、阿牛等大马帮精彩的演出,加上电影中带别有一番风味的名字如马麟凡,马丽冰等,哈哈,马麟凡(just try it in cantonese),haha,such a nice 1....huhu...唯一美中不足的应该是梁静茹在戏里没有对白吧。

在戏院里,坐在我隔壁是一个家庭。哈哈,我想那个男孩肯定是典型的城市男孩吧。问的问题真的很搞笑咯,他边看就边问,那个为什么叫打架鱼?那个acid是要来做什么的?为什么曹格与李心洁在油棕园里挣扎的时候,曹格有异样呢?李心洁也是躺在曹格身上而已嘛....看来现在的小孩子就有如戏中饰演阿牛爸爸所说的,他们太好命了。嗯,还有还有很多的东西是值得去回想@回味的,这种感觉只有在乡下@小镇才能体会到这种感觉。城市里的小孩是很难体会的。就比如说以前玩打架鱼和bakuli的时候,是小学的时代。那时候,大家都无忧无虑,多么开心,还真的很怀念咧。

说一个让人很气愤的事情,每一次想认真去看戏的时候,总会有很多很多的人call@sms,就是奇怪他们不要在别的时段找你,搞到我时常错过了很多精彩的画面,总有一天我会不带手机进戏院的,哈哈。

Sunday, April 18, 2010

李煜《虞美人》

春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕阑玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。


【赏析一】
此词大约作于李煜归宋后的第三年。词中流露了不加掩饰的故国之思,据说是促使宋太宗下令毒死李煜的原因之一。那么,它等于是李煜的绝命词了。

全词以问起,以答结;由问天、问人而到自问,通过凄楚中不无激越的音调和曲折回旋、流走自如的艺术结构,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

诚然,李煜的故国之思也许并不值得同情,他所眷念的往事离不开“雕栏玉砌”的帝王生活和朝暮私情的宫闱秘事。但这首脍炙人口的名作,在艺术上确有独到之处:

“春花秋月”人多以美好,作者却殷切企盼它早日“了”却;小楼“东风”带来春天的信息,却反而引起作者“不堪回首”的嗟叹,因为它们都勾发了作者物是人非的枨触,跌衬出他的囚居异邦之愁,用以描写由珠围翠绕,烹金馔玉的江南国主一变而为长歌当哭的阶下囚的作者的心境,是真切而又深刻的。

结句“一江春水向东流”,是以水喻愁的名句,含蓄地显示出愁思的长流不断,无穷无尽。同它相比,刘禹锡的《竹枝调》“水流无限似侬愁”,稍嫌直率,而秦观《江城子》“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”,则又说得过尽,反而削弱了感人的力量。

可以说,李煜此词所以能引起广泛的共鸣,在很大程度上,正有赖于结句以富有感染力和向征性的比喻,将愁思写得既形象化,又抽象化:作者并没有明确写出其愁思的真实内涵——怀念昔日纸醉金迷的享乐生活,而仅仅展示了它的外部形态——“恰似一江春水向东流。这样人们就很容易从中取得某种心灵上的呼应,并借用它来抒发自已类似的情感。因为人们的愁思虽然内涵各异,却都可以具有“恰似一江春水向东流”那样的外部形态。由于“形象往往大于思想”,李煜此词便能在广泛的范围内产生共鸣而得以千古传诵了。


【赏析二】
作为一个“好声色,不恤政事”的国君,李煜是失败的;但正是亡国成就了他千古词坛的“南面王”(清沈雄《古今词话》语)地位。正所谓“国家不幸诗家幸,话到沧桑语始工”。《虞美人》就是千古传诵不衰的著名诗篇。

这首词刻画了强烈的故国之思,取得了惊天地泣鬼神的艺术效果。“春花秋月”这些最容易勾起人们美好联想的事物却使李煜倍添烦恼,他劈头怨问苍天:年年春花开,岁岁秋月圆,什么时候才能了结呢?一语读来,令人不胜好奇。但只要我们设身处地去想象词人的处境,就不难理解了:一个处于刀俎之上的亡国之君,这些美好的事物只会让他触景伤情,勾起对往昔美好生活的无限追思,今昔对比,徒生伤感。问天天不语,转而自问,“往事知多少。”“往事”当指往昔为人君时的美好生活,但是一切都已消逝,化为虚幻了。自然界的春天去了又来,为什么人生的春天却一去不复返呢?“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”“东风”带来春的讯息,却引起词人“不堪回首”的嗟叹,“亡国之音哀以思”,大抵只能如此吧。让我们来想象:夜阑人静,明月晓风,幽囚在小楼中的不眠之人,不由凭栏远望,对着故国家园的方向,多少凄楚之情,涌上心头,又有谁能忍受这其中的况味?一“又”字包含了多少无奈、哀痛的感情!东风又入,可见春花秋月没有了结,还要继续;而自己仍须苟延残喘,历尽苦痛折磨。“故国不堪回首月明中”是“月明中不堪回首故国”的倒装。“不堪回首”,但毕竟回首了。回首处“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”。想象中,故国的江山、旧日的宫殿都还在吧,只是物是人非,江山易主;怀想时,多少悲恨在其中。“只是”二字以叹惋的口气,传达出无限怅恨之感。

以上六句在结构上是颇具匠心的。几度运用两相对比和隔句呼应,反复强调自然界的轮回更替和人生的短暂易逝,富有哲理意味,感慨深沉。一二两句春花秋月的无休无止和人间事的一去难返对比;三四两句“又东风”和“故国不堪回首”对比;五六两句“应犹在”和“改”对比。“又东风”、“应犹在”又呼应“何时了”;“不堪回首”、“朱颜改”又呼应“往事”。如此对比和回环,形象逼真地传达出词人心灵上的波涛起伏和忧思难平。

最后,词人的满腔幽愤再难控制,汇成了旷世名句“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”。以水喻愁,可谓“前有古人,后有来者”。刘禹锡《竹枝词》“水流无限似侬愁”,秦观《江城子·西城杨柳弄春柔》“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”。这些诗句或失之于轻描淡写,或失之于直露,都没有“恰似一江春水向东流”来得打动人心,所谓“真伤心人语”也。把愁思比作“一江春水”就使抽象的情感显得形象可感。愁思如春水涨溢恣肆,奔放倾泻;又如春水不舍昼夜,无尽东流。形式上,九个字平仄交替,读来亦如满江春水起伏连绵,把感情在升腾流动中的深度和力度全表达出来了。以这样声情并茂的词句作结,大大增强了作品的感染力,合上书页,读者似也被这无尽的哀思所淹没了。

全词抒写亡国之痛,意境深远,感情真挚,结构精妙,语言清新;词虽短小,余味无穷。难怪王国维有如是评价:“唐五代之词,有句而无篇。南宋名家之词,有篇而无句。有篇有句,唯李后主降宋后之作,及永叔、子瞻、少游、美成、稼轩数人而已。”(《人间词话》删稿之四○) (蒋雅云)


【赏析三】
这首词,是李煜被俘到汴京后所作。开头说,春花秋月的美好时光,何时了结。因为一看到春花秋月,就有无数往事涌上心头,想到在南唐时欣赏春花秋月的美好日子,不堪回首,所以怕看见春花秋月。在东风吹拂的月明之夜,金陵的故国生活不堪回顾了。那里宫殿的雕栏玉砌应该还在,只是人的容貌因愁苦变得憔悴了。倘若要问有多少愁苦,恰恰象一江春水的向东流去,无穷无尽。一江指长江,用一江春水来比愁,跟南唐故国金陵在长江边相结合,充满怀念故国之情。宋代王绖《默记》卷上:“又后主在赐第,因七夕,命故妓作乐,声闻于外。太宗闻之,大怒。又传‘小楼昨夜又东风’及‘一江春水向东流’之句,并坐之,遂被祸云。’王国维《人间词话》:“尼采谓一切文学,余爱以血书者。后主之词,真所谓以血书者也。宋道君皇帝(徽宗)《燕山亭》词亦略似之。然道君不过自道身世之戚,后主则俨然有释迦,基督担荷人类罪恶之意,其大小固不同矣。”李煜被毒死,跟他写这首词有关,这真是用血写的。所谓“有释迦、基督担荷人类罪恶之意”,就是说,李煜这样的词,不光是写他个人的愁苦,还有极大的概括性,概括了所有具亡国之痛的人的痛苦感情:如怕看到春花秋月,怕想到过去的美好生活。再如故国的美好景物已经不堪回顾。故国的景物象雕栏玉砌等还在,但人的容颜因愁苦改变,这里还含有人事的改变,人的主奴关系的改变。再象以一江春水来比愁。整首词正是反映了有亡国之痛的人的感情,担负了所有这些人的感情痛苦。这正说明这首词具有高度的概括性、代表性,这正是这首词的杰出成就。

宋朝陈郁《藏一话腴》:“太白(李白)曰:‘请君试问东流水,别意与之谁短长。’(《金陵酒肆留别》)江南李主曰:‘问君还有几多愁,恰似一江春水向东流。’略加融点,已觉精采。至寇莱公(准)则谓‘愁情不断如春水(《夜度娘》),少游(秦观)云‘落红万点愁如海’(《千秋岁》),肯出于蓝而胜于蓝矣。”这里对这首词用“一江春水向东流”来比愁作了评论。李白的诗句是写别情的长可以跟东流水比,诗在金陵写的,这个东流水是指长江。李煜的词,是在汴京被拘禁中写的,他看不到长江,长江成为他怀念故国的一部分。因此李白的诗是用眼前景物来作比,李煜的词是用远离自己的长江来作比,在这个比喻里就有怀念故国之情,情思更为深厚。再说,“一江春水向东流”,比东流水”的形象更为鲜明。又“东流水”是比“别意”的“短长”,“一江春水向东流”是比愁的无穷无尽。这是两者的不同处,说明李煜的故国之痛更为深沉,并不是“略加融点”。寇准的词:“日暮汀洲一望时,柔情不断如春水。”这是用春水来比柔情,这个柔情也指别意,跟李白的句意相同,可以说是摹仿李白的词意。“如春水”,也不能与李煜词句相比。秦观的词句:“春去也,落红万点愁如海。”是写“离别宽衣带”的离情别绪,再加上伤春,加上“镜里朱颜改”的憔悴,配上“落红万点”,确是名句。不过李煜的词写的是亡国之痛,比离情别绪更为深沉,也写“朱颜改’,是结合亡国之痛来的,加上“一江春水向东流”的形象鲜明壮阔,从情思到形象,也不是秦观的词句所能比。

Wednesday, April 14, 2010

Pesta Konvokesyen UKM ke-37

Artikel ini khas untuk semua MT dan AJK Pesta Konvo 37….

Haha, sebenarnya bukan saya x nak tulis dalam BM @ BI, cuma saya prefer tulis dalam mandarin…erm, kalo ikut gerak ati, nak tulis dalam ayat2 yg standard *BM sms SPM A1 kot*, tp sbb tgh mlm punya pasal,aku dah malas nk tulis ayat standard…

Sebenarnya saya gak ajkP program sewaktu saya tahun 1 ,waktu tu kak dalila merupakan ekse sy dan abang shidi merupakan ajkD sy waktu tu…Zaman tula sy yg kenal Carmen n Abang Nasir….tp waktu tu rasa serba salah nk join gak,sbb pertama:x ramai chinese join pesta konvo, sbb kedua lak: sy libatkan diri dlm PALAPES dan a few more organization…tp sy gi gak utk support pesta sekiranya masa terluang…tula kisah2 sy sewaktu pk 35,haha,longx2 tm ago…

Tahun 2 lak,waktu sy dpt tawaran drpd pk36 utk menjadi ekse pemasaran @ sukan,hehe,dah lupa pasal kisah2 silam ni…huhu…sy dah x pasti dpt tawaran jd ekse  ne lak?waktu tu sebenarnya bkn x nk join tp komitmen sy kat orrganisasi lain dah dijanjikan awal2, so sy x ley nk lpaskan cam tu,so sy x join pk36… hakikatnya,x dpt dinafikan bahawa thn 2008 merupakan salah satu thn yg sy paling sibuk dlm ukm…huhu…

Thn 3 lpas pilihanraya kampus lak, sy dah amik keputusan utk bersara dr pe2 aktiviti di dalam ukm, of course,PALAPES xley sbb mmg kena join 3 thn…Ada sehari,ntahla siapa yg contact sy,x silap sy Presiden CCC thn tu cal sy.Dia kata TPE utk CCC dlm Pesta Konvo stil kosong lg,dia minta sy utk isikan…sebenarnya kalo ikut gerak hati sy, mmg sori r, cozs I really wan 2 focus in study….tp muka ganas,x guna kalo ati lembut!!!aduh,terperangkap a/b kena pujuk ckit dgn member2…haiz…at last,demi bantu member sy yg pening kepala utk cari calon tpe,saya rela cover dia dan sy turun padang utk isi tempat tu…

Hehe,sy pun dah lupa apakah secretariat yg sy dpt awal2,byk perubahan slpas tu pun…tp xpe, sy ada  pengalaman dan sy ley cuba try @ ask if I don’t noe….at last,pe yg dpt ialah sekretariat sukan dan pemasaran di mana diketuai oleh floe dan zaty…seriously rasa bangga dan hapi,hehe,sbb ekse sy mantap…walaupun sy sentiasa xde,tp mereka wat gak keje2 dgn mantap….ada cer yg ckp mereka ada kutuk2 sy ckit…tp bg sy, biasala bro,kalo pemantau cam ni,aku trus maki hamun….

Yg lain2 lak,aku tau byk yg kutuk gak,tp wat cam ne?sy betul2 ada banyak benda nk settle…Ikut perancangan,saya akan ikut perkampungan sepenuhnya tp berlaku ckit kemalangan dan duit sy pun hbis waktu tu… nk x nk, aku kena cari keje gak,demi menampung kehidupan sy di ukm!!!erm walaupun sy ada turun padang utk meting,tp jarangla…sbb keje sy mmg sampai tgh mlm….pegawai khas kot…cam2 kena wat…bkn tu je,kena support member2 PALAPES yg xde di UKM….Sy x pernah cer kat dak2 mt sbb terasa tersisih,hehe,bkn sbb pe,sbb sy “baru” lg dlm pesta lgpun sy ni import je...

betapa seksanya kalo hidup tanpa duit lg2 sy ni org miskin,ayah keje petani je….sy tau sy x byk turun utk pesta,tula sbb sy lpaskan penginapan yg ditanggung oleh pesta…Kesian man dgn lena waktu tu,dan sy tau ada byk rungutan drpd geng2 mt,ekse2 dan ajk2…tp nak wat cam ne,waktu tu seriously sgt sedih dan kecewa,tp masalah kena settle gak…amanah yg diberikan nk x nk kena pikul gak…

Sy jenis org yg jaga dak2 sy, xkira mereka btl @ salah,tp yg ley tegur mereka hanya sy seorg je…ang kalo sibuk nk kacau dak2 aku,aku x kisah nk gaduh @ tumbuk…waktu2 ni la sebenarnya rasa bersalah sbb sy x sentiasa bersama sama dgn ekse sy,dan sy tau mereka tension gak,tp aku sendiri pun x settle,cam en nk tlg mereka?at last ,keje2 yg diberikan dpt disettle walaupun kurang sempurna,tp they hv done d best…

Td terasa terharu gak,haha sbb tgk blog zaty and floe,mereka pun adala backup sy ckit…haha,bg sy,yg lain kalo nk kutuk pun,at least u hv 2 try 2 understand other people condition 1st…kalo setakat nk sakitkan ati sy,x yah la wat cam tu,xde masa sy nk layan kutuk2-an org laen…sy dah cukup  rasa menyesal dan sedih sbb sy x dpt bg full komitmen kpd pesta sbb byk benda lain…

Sebelum nk gi kesimpulan, haha, sebenarnya ari tu bkn sy x nk duduk dgn geng2 mt, tp saya rasa sy nk duduk dgn dak2 sy….sbb semua ni merupakan utang2 sy kat mereka….haha, lgpun kita org ada driver yg sama…wakaka,sedih r kalo luqman tau aku ckp luqman cam tu,tp sy bg baju yg dpt tu kat dia,hope can make him cheer…come on luqman,kita kan geng J21…

Kesimpulannya,saya telah cuba sedaya apa yang terbaik,namun hasilnya kurang memuaskan.Selain itu,rasa bersalah sbb sentiasa xde,tq kpd mereka yg cuba memahami….tq kpd semua org, terutamanya pejabat tpe sy,rakan seperjuangan sy yg paling setia!!!at last , sy syg kat ekse2 sy…wakaka….

Tuesday, April 13, 2010

支持本地创作,阿牛执导的【初恋红豆冰】

不是收了阿牛的广告钱,也不是因为2008年搞杰出青年的时候与阿牛有过近距离,但只是想纯粹地支持本地制作。
大马华人电影史上卡士阵容最强,最能情牵本地观众的【初恋红豆冰】即将融化这个炎热的4月,铁定在4月15日于全马各大影院甜涩上映,带大家回到那个没有MSN的真情年代、童年的玻璃弹珠、打架鱼、红豆冰、还有飘著白云的蓝天及热得苍白又无聊的午后等等。


由大马首屈一指的饼干品牌Munchy’s 荣誉呈献,Pacific Coffee醇情赞助,大马创作实力歌手阿牛跨领域首次执导及掛帅参演的【初恋红豆冰】汇集了鬼后李心洁、红遍全亚洲的本地老、中、青的歌、影、视艺人如曹格、黄品冠、梁静茹、易桀齐、巫啟贤、陈美娥、张栋樑、戴佩妮及多次亮相于周星驰电影班底的陈国坤等,卡士阵容之强绝对刊称大马华人电影之最;而片中多位冲出海外发展的大马帮歌手处女电影作更是让人期待,影片未上映就已经成为焦点,早前不慎流出的预告片也让电影的期待指数升温,成为全城热烈讨论的话题之一。


【初恋红豆冰】是一部以马来西亚华人小镇生活为背景的电影,故事情节涵盖几位不同主人翁初尝恋爱或暗恋滋味的酸甜苦辣,就像红豆冰一样,还来不及再感受,就已经融化,只能在记忆里留下那味道和深刻的刺痛…… 影片结合了70、80、90年代的集体回忆,也让本地华人回味当时的南洋乡镇情怀而产生共鸣,并要全世界透过影片内容认识我们马来西亚华人的生活点滴。

Monday, April 12, 2010

反击土著權威組織主席依布拉欣...

以下这一则新闻是星洲日报专访土著權威組織主席依布拉欣‧依布拉欣:可憐經濟落後的馬來人‧“部份華人別太貪心”红色的字是我的见解。

(獨家報導:盧慧菁、許俊傑‧吉隆坡)土著權威組織(Perkasa)主席依布拉欣阿里說,華人已經掌控了大馬經濟,華裔富豪比土著富豪更多,各大企業已經被華人壟斷,“我希望特定的華裔群體,可以不要那麼貪心嗎?”

他說,馬來人在經濟領域裡仍遠遠落在人後,“可憐一下吧……”
华人贪心?实在太好笑了。。。难道说马来西亚的经济落后,要求全世界可怜一下吧?你会认为先进国家就凭你一句话吗?一个种族要成功,并非是靠别人的可怜。
“以前沒有私立學院,現在到處都是,誰是學院東主?
私立学院的存在,第一是为了给人给多机会@选择;第二是因为固打制度的存在,导致华人只好谋求其他的出路。
連獎學金都給了,你還要甚麼?你應該問銀行家或集團業者,他們撥多少錢出來當獎學金了。”
什么是奖学金?是奖励那些成绩优秀的学生。你真的以为华人就比马来人聪明吗?他们也是要读书,要补习等,你以为成绩优秀是必然的吗?你还真的把奖学金当作猪肉分哦......
153條文未損非土著利益
他在接受星洲日報專訪時說,聯邦憲法中保護馬來人和土著特權的153條文,並不侵蝕非土著利益。
他再舉例說,文良港所有汽車零件店都是華人經營,“夠了就是夠了,還要甚麼?”
“我不怕華社來反對我或罵我,我所說的都是事實。不過,吉蘭丹華人並不貪心,因為他們活得就像馬來人,吉蘭丹華人煮的馬來食物,比馬來人煮的更好吃。”
指富豪榜華人占多數
依布拉欣舉例,在大馬富豪排行榜上,華人佔據大多數排名,10人中有9人是華裔,只有一位土著富豪;但是,一些華裔群體還是不知足,提出諸多要求。
富豪也只不过大马华人少数的一群,难道他们有钱,就关全马来西亚华人的事情吗?难道他们都拿出来与我们全部华人分享吗?你自己都会说华裔群体有很多要求?就是说这些富豪并不能代表华裔全体。还有华人不是不知足,而是制度本来就不公平,所以华人才提出要求修改@平等。
不過,他表示,馬來人不需要太多的丹斯里賽莫達(新糖王),而實際上只要自己(依布拉欣阿里)能成為另一位賽莫達,那麼所有馬來人的問題就會迎刃而解了。
針對有人指PERKASA若強大,將造成更多大馬人移民國外,依布拉欣直斥這只是不愛國者“合理化”自己移民的理由。
“這些人在大馬唸書,獲得大馬的獎學金,在外國找到工作後就留在那裡。你問他為甚麼不回國,他們總有一堆藉口,事實上是他們不愛國

一个种族要成功,不是需要靠偏袒的制度,而是靠自己,改变种族的想法,不需要也不必依赖固打制,这只是使种族更加依赖制度,永远都不会成功。举个例子,中学同学有一部分都不太努力读书,他们说反正都可以进到大学,现在又何必这么勤劳呢?进大学过后,我们还来得及补救。
一个国家要繁荣,是需要各族之间的合作。在这个弱肉强食的科技爆炸的时代,就算在马来西亚有政策可以保护,但是你也是冲击不了全世界,试问这种在大树下遮荫的树苗又如何成长呢?

Wednesday, April 07, 2010

主题曲

回忆的声音

播在夜里
像是一首旋律
多么美丽
那时我很肯定
你是我唯一
眨个眼我们就各分东西
再说我爱你
泪把心占据
却有些甜蜜
让伤心被允许
说过的话语
做过的事情
像歌曲陪我每个冬季
纪念着我和你相爱这主题
时间早已忘记
分手时候的无情
你给的美好回忆
让我有怀念的勇气

Friday, April 02, 2010

迟来的Majlis Makan Malam Rejimental PALAPES 2010

这个其实是上个月3月5日所发生的事情,但是一直都没有空直到现在才有时间整理全部照片。坦白说烛光晚餐其实蛮不错,只是视乎是你与谁一起享用而已,如果当天坐在我对面的美女,哈哈,感觉应该会很不错。

这个晚宴是在Ampang 的Hotel Flamigo,晚上9点才开始一直到晚上12点多,但是那一天,我一大早就要起来做准备功夫了。这个晚宴其实很真的无语,为什么会说成无语呢?因为一个人头是需要给RM 118,他们说其实蛮便宜了,因为接下来6月16日与我国最高元首和全国的高级将领那一餐,是在KL的Royal Chulan,那个是一个人头RM 184。哈哈,别以为给了这么多钱去酒店吃就是一件好事情,放心,你是绝对吃不饱的因为那一天大家回到来还去MAMAK档填饱肚子。

和我Pangkat一样的就只有四个人
还没有开始前,大家先拍照
这一套就是传说中花了老子RM 800的Mess Kit啦...
马来西亚陆军的全部礼仪几乎全都与英国陆军一样,所以苏格兰式的乐队少不了...
全场只有130个人,但是就吃了十多千...
是不是觉得我很紧张呢?
嗯,是有乐队伴奏...
庆祝陆军生日的蛋糕...
我们只是用剑来切蛋糕...
临回家前...
这个是Isabella,负责与我们接洽...


世界